Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2023/2024

Wypełnianie wniosku

Wniosek o przyjęcie kandydata należy wypełnić w systemie dostępnym na https://naborp-kandydat.vulcan.net.pl/gminawolomin

Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o miejsce w przedszkolu oddziale przedszkolnym w szkole dla swojego dziecka rejestrują się w systemie poprzez wpisanie numeru PESEL dziecka.

Następnie należy wypełnić interaktywny Wniosek o przyjęcie kandydata, któremu zostanie nadany unikalny numer ID. We Wniosku należy wpisać wszystkie dane dziecka, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu).

* Rodzice/opiekunowie prawni dzieci z odroczonym obowiązkiem szkolnym w celu wypełnienia wniosku zgłaszają się do wybranej placówki pierwszego wyboru.

Składanie wniosku

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola elektronicznie:

− Rodzice/opiekunowie prawni posiadający profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie i podpisać elektronicznie. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

 

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w postaci elektronicznej:

−  Rodzice/opiekunowie prawni nie mający możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, wypełniają wniosek w formie elektronicznej, następnie drukują, podpisują i wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami, składają w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać (oboje rodzice/opiekunowie prawni) i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia.


Harmonogram postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2023/2024


Zapraszamy do obejrzenia filmu. Jak pomóc dziecku w pierwszych dniach w przedszkolu.


 

Wizyta Świętego Mikołaja w przedszkolu


prev next
play

Pasowanie na przedszkolaka rok szkolny 2018/2019

prev next