REKRUTACJA NA ROK SZKOLNY 2024/2025

Wypełnianie wniosku

Wniosek o przyjęcie kandydata należy wypełnić w systemie dostępnym na https://rekrutacje-wolomin.pzo.edu.pl

Rodzice/opiekunowie prawni ubiegający się o miejsce w przedszkolu/oddziale przedszkolnym w szkole dla swojego dziecka rejestrują się w systemie poprzez wpisanie: numeru PESEL, imienia i nazwiska dziecka.

Następnie należy wypełnić interaktywny Wniosek o przyjęcie kandydata. We Wniosku należy wpisać wszystkie dane dziecka, rodziców/opiekunów prawnych, wskazać placówkę, do której aplikują Państwo o przyjęcie dziecka. Można wybrać maksymalnie 3 placówki, wskazując według preferencji wyboru (od najbardziej preferowanej na 1 miejscu do najmniej preferowanej na 3 miejscu).

Składanie wniosku

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola elektronicznie:

− Rodzice/opiekunowie prawni posiadający profil zaufany, mogą wypełnić wniosek wraz z wymaganymi załącznikami drogą elektroniczną, bez konieczności dostarczania wniosku w formie papierowej do przedszkola.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie i podpisać elektronicznie. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku bez rozpatrzenia.

Składanie wniosku o przyjęcie kandydata do przedszkola w postaci papierowej:

−  Rodzice/opiekunowie prawni nie mający możliwości podpisania wniosku w formie elektronicznej, wypełniają wniosek w formie elektronicznej, następnie drukują, podpisują i wraz ze stosownymi dokumentami i oświadczeniami, składają w przedszkolu preferowanym jako pierwszy wybór.

UWAGA! Wniosek należy wypełnić elektronicznie oraz wydrukować, podpisać (oboje rodzice/opiekunowie prawni) i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w przedszkolu pierwszego wyboru. Nie wypełnienie tego warunku w całości skutkuje pozostawieniem wniosku przesłanego tylko poprzez aplikację lub złożonego tylko w wersji papierowej bez rozpatrzenia.

Dotyczy obydwu form składania wniosku.

Jeśli któreś z rodziców nie może podpisać wniosku, należy dołączyć oświadczenie wyjaśniające, dlaczego tylko jeden z rodziców go podpisuje oraz że oboje rodzice zgodnie podjęli decyzję o udziale dziecka w rekrutacji i uzgodnili dane zawarte we wniosku.


 Święto "Ziemniaka"

prev next

ADAPTACJA

Serdecznie zapraszamy wszystkie dzieci 3-letnie wraz z opiekunami, które od września 2023 roku rozpoczną edukację przedszkolną na zajęcia adaptacyjne w dniach 04.09.-8.09.2023r.

Celem organizowanych zajęć będzie ułatwienie maluchom wkroczenia w świat grupy przedszkolnej. Podczas zajęć dzieci poznają personel przedszkola, zapoznają się ze specyfikacją naszej placówki oraz aktywnie włączą się w przygotowane zajęcia.

Plan tygodnia:

·         04-05.09.2023 r. (poniedziałek, wtorek)  w godz. 9:00-11:00

-  podczas tych dwóch dni dzieci mają możliwość pobytu w przedszkolu na adaptacji z rodzicem bądź opiekunem.

 

·       06.08.2023 r.(środa) w godz. 9:00-11:00zapraszamy tylko dzieci na kolejne zajęcia adaptacyjne.    

  Tego dnia  o godzinie 10.15 odbędzie się zebranie informacyjno-organizacyjne dla rodziców.·         07-08.09.2021r. (czwartek, piątek) ) w godz. 9:00-11:00  – kolejne dni wspólnej zabawy wychowawców z dziećmi

Bardzo prosimy o zabranie obuwia zmiennego zarówno dla dzieci jak i rodziców.Zapraszamy do obejrzenia filmu. Jak pomóc dziecku w pierwszych dniach w przedszkolu.

PIKNIK RODZINNY

prev next