Rekrutacja do przedszkola 2021/2022

Instrukcja postępowania w rekrutacji on-line:

Wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/wolomin

Wybierz: Przedszkola

Wybierz z menu: Wypełnij podanie kliknij w niebieski prostokąt: Wypełnij podanie

(lub zaloguj się – jeśli masz już konto)

Wypełnij po kolei wszystkie strony podania (przechodząc między stronami na pasku Menu):

·         dane dziecka

·         wybór preferencji (możesz wybrać 3 placówki, zwróć uwagę, aby kolejność preferencji była zgodna z tym, co zaplanowałeś)

·         kryteria ustawowe – jeśli dziecko lub rodzina spełnia któreś z kryteriów – zaznacz TAK. Pamiętaj, że musisz dostarczyć wymagane dokumenty. Jeśli nie spełniasz – zaznacz NIE

·         kryteria Rady Miejskiej – postępuj podobnie, Jeśli dziecko spełnia dane kryterium – zaznacz TAK, jeśli nie spełnia – zaznacz NIE. Pamiętaj, że musisz dostarczyć odpowiednie oświadczenia lub zaświadczenia

·         wybierz w menu: Zakończ

Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie.

 

Zapisz identyfikator i hasło, gdyż po złożeniu podania w przedszkolu identyfikator i hasło będą umożliwiały sprawdzenie wyników rekrutacji.

 

Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF

 


Dokument należy pobrać z systemu, wydrukować, wypełnić i podpisać oświadczenia, podpisać Wniosek przez oboje rodziców i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pamiętaj o dołączeniu dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów ustawowych lub ustalonych przez Radę Miejską.

Komplet dokumentów należy złożyć w przedszkolu.
Harmonogram rekrutacji

Procedury odbierania i przyprowadzania dziecka z przedszkola

·         Przedszkole będzie czynne w godzinach 6.30-18.00.

·         Dzieci mają być przyprowadzone do godziny  8.45,  w indywidualnych przypadkach prosimy o kontakt telefoniczny.

·         Rodzic przyprowadza dziecko do drzwi przedszkola i przekazuje je wychowawcy.

·         Rodzic odbiera dziecko po wcześniejszym zgłoszeniu telefonicznym, wychowawca przekazuje dziecko w drzwiach przedszkola. Dzieci nie będą wypuszczane z przedszkola do rodziców siedzących w samochodzie.

·         Śniadanie zostaje przesunięte na godzinę 8.45-9.00.

·         Zgodnie z rozporządzeniem MEN i GIS Na całym terenie przedszkola obowiązuje zachowanie  dystansu społecznego 1,5m. 

·         Brama i budynek przedszkola są otwarte do momentu odebrania ostatniego dziecka.


Sekretariat

czynny poniedziałek - czwartek 8:00-16:00, piątek 7:00-15:00.

W związku z pandemia zachęcamy rodziców do kontaktu telefonicznego i mailowego a w szczególnych przypadkach do kontaktu osobistego po wcześniejszym uzgodnieniu.


Zapraszamy do obejrzenia filmu. Jak pomóc dziecku w pierwszych dniach w przedszkolu.
 

Wizyta Świętego Mikołaja w przedszkolu


prev next
play

Pasowanie na przedszkolaka rok szkolny 2018/2019

prev next

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nullam porttitor augue a turpis porttitor maximus. Nulla luctus elementum felis, sit amet condimentum lectus rutrum eget.