NASZE CELE

Cele

Nasze przedszkole stawia sobie dwa podstawowe cele:

o   adaptacja dziecka do nowego środowiska z troską o zminimalizowanie stresu z tym związanego,

o   inspirowanie dziecka do harmonijnego rozwoju na wszystkich płaszczyznach: intelektualnej, emocjonalnej i fizycznej.

 

Pierwszy cel pragniemy osiągnąć zapraszając rodziców, którzy chcieliby skorzystać z możliwości uczestniczenia w adaptacji dziecka do nowego środowiska, którym jest przedszkole.

 

Aby zrealizować drugi cel zapewniamy powierzonym nam dzieciom:

o   kameralną, rodzinną atmosferę,

o   personel, dla którego każde dziecko jest wyjątkowe,

o   wychowanie do odpowiedzialności za siebie i innych,

o   indywidualne podejście do możliwości i potrzeb każdego dziecka,

 

Z pewnością to pomoże każdemu przedszkolakowi:

o   zbudować zdrowe relacje z rówieśnikami i dorosłymi,

o   adekwatnie oceniać własne możliwości,

o   osiągać sukcesy na miarę jego możliwości,

o   konstruktywnie i twórczo radzić sobie w sytuacjach nowych lub trudnych.

 

Wiemy, że najlepsze efekty w pracy z najmłodszymi osiąga się ucząc poprzez zabawę. Dzieci, które dobrze się bawią, dobrowolnie i z pełnym zaangażowaniem uczestniczą w edukacji. Dlatego też zajęcia będą tak prowadzone, by zawierały różne rodzaje aktywności oraz angażowały i rozwijały różne płaszczyzny funkcjonowania dziecka. Będą one miały atrakcyjną formę, pozwalającą wszystkim uczestnikom odnieść sukces, który jest niezbędnym elementem pozytywnego motywowania dzieci do dalszego wysiłku, przy podejmowaniu trudniejszych zadań. Proponowane zajęcia, będą wspierać oraz uzupełniać naturalne talenty dzieci. Wiedza i umiejętności zdobyte w naszym przedszkolu ułatwią dzieciom dobry start w szkole. Przyjęty przez nas program wychowania i nauczania przedszkolnego stanowi solidny fundament do realizacji edukacji wczesnoszkolnej.