KALENDARIUM

Dni, w których przedszkole będzie nieczynne, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy

02.05.2024r.

31.05.2024r.

22.07.2024-16.08.2024 Przerwa Wakacyjna