KALENDARIUM


Dni, w których przedszkole będzie nieczynne, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 


31.10.2022r.

02.05.2023r.

17.07.2023r.-15.08.2023r. - Przerwa Wakacyjna