KALENDARIUM

Szanowni rodzice,

jeżeli reżim sanitarny nie ulegnie zmianie  przedszkole będzie zamknięte od 10 do 21 sierpnia 2020r.  w celu przeprowadzenia kwarantanny przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego aby dzieci obecnie uczęszczające do przedszkola mogły powrócić do swoich grup wiekowych.


Dni, w których przedszkole będzie nieczynne, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

24.12.19r.-01.01.2020r-Przerwa Świąteczna

12.06.2020r.