KALENDARIUM

Dni, w których przedszkole będzie nieczynne, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

24.12.20r.-03.01.2021r-Przerwa Świąteczna

4.06.2021r.