KALENDARIUM

Dni, w których przedszkole będzie nieczynne, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 

24.12.19r.-01.01.2020r-Przerwa Świąteczna

12.06.2020r.

13.07.2020r.-14.08.2020 - Przerwa wakacyjna