KALENDARIUM


Dni, w których przedszkole będzie nieczynne, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 


4.06.2021r.

19.07.21-22.08.21 - Przerwa wakacyjna

24.12.21-31.12.21 - Przerwa Świąteczna