KALENDARIUM


Dni, w których przedszkole będzie nieczynne, poza dniami ustawowo wolnymi od pracy.

 


12.11.2021r.

24.12.2021r.

27-30.12.2021r. - Dyżur

31.12.2021r.

07.01.2022r.

02.05.2022r.

17.06.2022r.

18.07.2022r.-12.08.2022r. - Przerwa Wakacyjna