PRZYDATNE INFORMACJE

Przydatne informacje

Przedszkole jest czynne od poniedziałku do piątku, w godz. od 6:30 do 17.00.

Gdy dziecko jest chore

Małe dzieci często chorują. Aby chore dziecko szybciej powróciło do zdrowia, oraz uniknąć zachorowania innych dzieci, Twoje dziecko powinno pozostać w domu przez czas trwania choroby.  Gdy Twoje dziecko będzie już gotowe do powrotu do przedszkola, będziemy wdzięczni za dostarczenie oświadczenia od lekarza, że dziecko jest wolne od zakażeń.

Wyżywienie

Rozumiemy, że dzieci muszą mieć szczegółowo określoną dietę związaną z alergiami, wyznaniem religijnym, czy preferencjami osobistymi. Jeśli chcesz ograniczyć lub wykluczyć określone elementy z diety Twojego dziecka z jakiegokolwiek powodu, prosimy o poinformowanie nas o tym fakcie z wyprzedzeniem, a zapewnimy Twojemu dziecku skład diety zgodny z Twoimi życzeniami.