rekrutacja

Rekrutacja- instrukcja postępowania

Wejdź na stronę: https://nabor.pcss.pl/wolomin

Wybierz: Przedszkola

Wybierz z menu: Wypełnij podanie kliknij w niebieski prostokąt: Wypełnij podanie

(lub zaloguj się – jeśli masz już konto)

Wypełnij po kolei wszystkie strony podania (przechodząc między stronami na pasku Menu):

·         dane dziecka

·         wybór preferencji (możesz wybrać  3 placówki, zwróć uwagę, aby kolejność preferencji była zgodna z tym, co zaplanowałeś)

·         kryteria ustawowe – jeśli dziecko lub rodzina spełnia któreś z kryteriów – zaznacz TAK. Pamiętaj, że musisz dostarczyć wymagane dokumenty. Jeśli nie spełniasz – zaznacz NIE

·         kryteria Rady Miejskiej – postępuj podobnie, Jeśli dziecko spełnia dane kryterium – zaznacz TAK, jeśli nie spełnia – zaznacz NIE. Pamiętaj, że musisz dostarczyć odpowiednie oświadczenia lub zaświadczenia

·         wybierz w menu: Zakończ

Po naciśnięciu przycisku Zapisz dane zostaną zapisane w systemie.

 

Zapisz identyfikator i hasło, gdyż po złożeniu podania w przedszkolu identyfikator i hasło będą umożliwiały sprawdzenie wyników rekrutacji.

 

Zostanie następnie wygenerowany dokument w formacie PDF

 


Dokument należy pobrać z systemu, wydrukować, wypełnić i podpisać oświadczenia, podpisać Wniosek przez oboje rodziców i złożyć w przedszkolu pierwszego wyboru.

Pamiętaj o dołączeniu dokumentów potwierdzających spełnienie kryteriów ustawowych lub ustalonych przez Radę Miejską.

Komplet dokumentów należy złożyć w przedszkolu.