ZAJĘCIA DODATK0WE

HARMONOGRAM ZAJĘĆ DODATKOWYCH 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

PONIEDZIAŁKI

13:15-14:00 – dzieci z grupy ,  

14:00-14:45 – dzieci z grupy

 

                                                                                     

ZAJĘCIA TANECZNE

WTOREK

13:30-14:00 dzieci z grupy

14:00-14:30 dzieci z grupy „Słoneczka”, „Kangurki”,„Minionki”,

 

J. ANGIELSKI

PIĄTKI

13:30 – 14:00


ZAJĘCIA SPORTOWE „PRZEDSZKOLIADA”

PONIEDZIAŁEK

13:15 – 13:45 


ZAJĘCIA RUCHOWE

ŚRODY

13:00-13:30

 

Informujemy, że zwrot opłaty za zajęcia dodatkowe będzie możliwy,  jeżeli dziecko będzie nieobecne na zajęciach powyżej miesiąca.